ON LINE Formulár pre poskytnutie pôžičky

Takto označené polia je nutné vyplniť *

Nezadali ste Váš súhlas

Nevyplnili ste Vaše Meno a Priezvisko

Nevyplnili ste vašu adresu bydliska

Nevložili ste Vaše telefónne číslo

Nezadali ste Váš E-mail

Nezadali ste svoje rodné číslo

Nevybrali ste ani jednu z možností

Nezvolili ste sumu, ktorú si potrebujete požičať

Nezvolili ste dobu splácania

Nevybrali ste ani jednu z možností

Nevybrali ste ani jednu z možností

Nezadali ste súhlas so spracovaním osobných údajov

  Refresh Captcha  
Nezadali ste bezpečnostný kód, alebo ste ho zadali chybne !
   

Základné podmienky pre získanie pôžičky

  • vek 21 – 75
  • zamestnaný
  • živnostník
  • dôchodca

Žiadateľ o pôžičku by nemal mat dlhodobo alebo opakovane, v súčasnosti ani v minulosti, nevyrovnane záväzky voči nasej spoločnosti, resp. iným spoločnostiam.