Poistenie Pôžičky PLUS

 
1.000 €
10.000 €
24 mesiacov
120 mesiacov
Mesačná splátka len  €
Chcem si požičiať

Je to jednoduché. Stačí, ak prejavíte záujem o poistenie pri podaní žiadosti o pôžičku a vyberiete si typ poistenia. Typ poistenia zohľadňuje riziká, ktoré chcete poistením chrániť.

Poistenie vám pomôže zvládnuť problémy so splácaním pôžičky v prípade vzniku neočakávaných životných udalostí ako smrť, trvalá invalidita, pracovná neschopnosť alebo strata zamestnania.

A. Základný súbor poistenia: pre prípad pracovnej neschopnosti, plnej a trvalej invalidity a úmrtia: výška poistného je 2,9% z pravidelnej mesačnej splátky.

B. Komplexný súbor poistenia: (nie je určený pre živnostníkov) pre prípad straty zamestnania, pracovnú neschopnosť, plnú a trvalú invaliditu a úmrtie, výška poistného je 6,9 % z pravidelnej mesačnej splátky.